top of page

Leren van je toetsen!

Meer en meer scholen in Nederland zijn van plan om hun onderwijs anders te organiseren. Meer regie en daarmee eigenaarschap bij de leerling. Leerdoelen als basis voor onderwijs en toetsing en meer formatief toetsen. We krijgen steeds vaker de vraag of Woots een bijdrage kan leveren aan deze verandering. Nou en of!


Bij de ontwikkeling van Woots zijn we gestart bij de leerling

Bij veel toetsplatformen krijgt een leerling als eindresultaat vaak alleen een cijfer. Dit vonden we niet goed genoeg. Je kunt je leerlingen namelijk zoveel meer informatie terug geven. Vandaar dat de inzagemodule van Woots jouw leerlingen inzage in leerdoelen, beoordelingscriteria en jouw feedback biedt. Je kunt als docent je leerlingen een digitale inzage geven in hun gemaakte toets. In deze inzage kan de leerling zélf evalueren hoe zij of hij de toets heeft gemaakt. Zodra je iedere opgave hebt gekoppeld aan een leerdoel, krijgt de leerling direct inzicht in de leerdoelen die al goed gaan en de leerdoelen waar nog werk aan de winkel is.


Naast de leerdoelen kan de leerling ook de beoordeling van een opgave bekijken. Als docent bepaal je zelf wat je deelt met je leerlingen. Alleen het cijfer, het aantal punten, de leerdoelen of ook de opgaven en criteria. Daarnaast bepaal je wanneer en waar de inzage open staat.

In Woots toets je summatief én formatief

In Woots kun je een traditionele toets afnemen. Digitaal, maar ook op papier. Daarnaast geeft Woots je ook de mogelijkheid om opdrachten digitaal te beoordelen via een beoordelingsformulier of een inleveropdracht.


Het beoordelingsformulier geeft je de mogelijkheid om vaardigheden structureel en transparant te beoordelen. Hiermee is het beoordelingsformulier zeer geschikt voor bijvoorbeeld een mondeling, presentatie of een praktijkopdracht. Lees hier meer over het beoordelingsformulier in Woots.


Met de inleveropdracht beoordeel je ingeleverd werk van je leerlingen. Dit kan de uitkomst van een project zijn, een essay of opstel, een video of een ander werk(stuk). Lees hier meer over inleveropdrachten in Woots.

Woots ondersteunt toetsen en opdrachten van groepen

In Woots is het mogelijk om je leerlingen als groep een toets of opdracht te geven. We ondersteunen:

  1. Digitale toetsen voor een groep. Zo kunnen leerlingen gezamenlijk werken in één digitale toets. De leerlingen kunnen de toets alleen opstarten zodra ze een groepje hebben gevormd. Tijdens het beantwoorden van de vragen kan slechts één leerling een vraag beantwoorden.

  2. Inleveropdracht voor een groep. In Woots werken groepen ook voor de inleveropdracht. Alle leden van de groep kunnen het groepswerk uploaden en inleveren in Woots.

  3. Differentiëren met groepen. De groepen kun je als docent inzetten om te differentiëren. Per groep kun je een andere (formatieve) toets afnemen. Ook kun je een groep samenstellen voor bijvoorbeeld de leerlingen die een herkansing hebben.

Woots ondersteunt peerreview en zelf nakijken

Digitale toetsen in Woots kun je door je leerlingen laten nakijken. Hier bieden we de mogelijkheid om als leerling je eigen toets na te kijken. Dit is een ideale manier om leerlingen alvast kennis te laten maken met de vraagstelling van schoolexamens of (oude) centrale examens. De centrale examens staan in de Toetsbibliotheek van Woots en zijn kosteloos te gebruiken door alle scholen via Woots Basis. Docenten op scholen met Woots Premium kunnen de opgaven uit deze oude centrale examens ook aanpassen.


Daarnaast biedt Woots de mogelijkheid om een digitale toets door de leerlingen van je klas te laten nakijken. Door gebruik te maken van Peerreview laat je je leerlingen kennis maken met de antwoorden die andere leerlingen hebben gegeven op dezelfde vraag.

Weer leren van toetsen!

Bovenstaande mogelijkheden kun je inzetten om jouw leerlingen meer te betrekken bij hun toets. Je geeft ze naast het resultaat (en cijfer) ook aanvullende informatie waarvan ze kunnen leren. En door gebruik te maken van zelf nakijken en peerreview betrek je de leerling in het nakijkproces. Daarnaast stimuleert het toetsen in groepen de samenwerking tussen leerlingen. En breng je een dialoog op gang over hoe je de vragen het beste kunt beantwoorden. Dit vergroot het eigenaarschap van de leerling voor hun toets.


Op deze manier laten we leerlingen weer leren van toetsen en bieden we een Powerboost aan je toets! Wil je meer weten over deze toetsvarianten? In dit artikel lichten we alle toetsvarianten van Woots toe.

bottom of page