top of page

Opstellen, verslagen, werkstukken en projecten beoordelen in Woots

Wil je opstellen, werkstukken, verslagen en projecten beoordelen via Woots? Geen enkel probleem. Het kan met de toetsvorm ‘Inleveropdracht’. Kwestie van werk laten uploaden en nakijken! De Woots-inleveropdracht is bovendien veelzijdig inzetbaar. Als individuele opdracht, voor projecten en peer review En met of zonder plagiaatdetectie.


Werk uploaden, online beoordelen

De Woots-inleveropdracht is een speciale toetsvorm voor (praktische) opdrachten met een duidelijk eindproduct. Je leerlingen uploaden hun eindproduct in Woots. Jij kijkt alle eindproducten na via vooraf opgestelde beoordelingscriteria.


De Woots-inleveropdracht werkt als volgt:

  • Maak een nieuwe Inleveropdracht aan.

  • Vul de beoordelingscriteria in en voeg een formule voor de cijferberekening toe.

  • Upload de opdracht voor je leerlingen.

  • Deel de leerlinginstructie digitaal met je leerlingen.

  • Je leerlingen maken de opdracht en uploaden hun eindproduct in Woots.

  • Kijk dit werk na en ken op basis van je beoordelingscriteria de punten toe.

De Woots-inleveropdracht biedt je extra keuzemogelijkheden:


Optie: inleveropdracht voor projecten of werkgroepen

Bij het aanmaken van een Woots-inleveropdracht kun je kiezen voor een Groepsopdracht. Je kunt daarvoor je klas of cluster indelen in groepen. Vervolgens geldt je beoordeling van het ingeleverde eindproduct voor alle leerlingen in de groep.


Optie: laat je leerlingen maximaal leren van ingeleverd werk

Wil je dat je leerlingen nog meer halen uit hun inleveropdracht? Laat de opdracht dan nakijken door de leerling zelf. Of laat leerlingen elkaars werk nakijken via een peer review. Bij het aanmaken van de Woots-inleveropdracht kies je hier voor de alternatieve nakijkopties Zelf nakijken of Peer review.


Optie: plagiaatdetectie via Turnitin en Urkund

Woots helpt bij plagiaatdetectie en kan gekoppeld worden met Turnitin en Urkund, aanbieders van plagiaatsoftware. Wil je voorkomen dat leerlingen teksten van internet, klasgenoten of anderen overnemen en inleveren als eigen werk? Neem (als school) dan een abonnement bij één van deze aanbieders. De beheerder van je school stelt de integratie eenvoudig in via het tabblad Instellingen.


Voordelen: tijdwinst, inzicht en leren van toetsen

De Woots-inleveropdracht neemt veel administratief werk van je over. Dat scheelt tijd, maar levert ook extra inzicht op. Dit zijn de voordelen:

  • Woots doet de cijferberekening. In het tabblad Resultaten vind je direct de cijfers van je leerlingen.

  • Woots geeft je inzicht in criteria en leerdoelen. In het tabblad Statistieken zie je - bijvoorbeeld - wat meerdere leerlingen niet beheersen.

  • Via Woots kun je leerlingen online inzage geven in jouw beoordeling.

  • Je leerlingen kunnen vervolgens vragen stellen over de beoordeling, die jij weer via Woots beantwoordt. Alle correspondentie over het examen wordt opgeslagen bij de toets.


Wil je ook aan de slag met onze inleveropdracht? Lees hier stap voor stap hoe je een inleveropdracht opstelt in Woots.

bottom of page