top of page

ReadSpeaker voorleeshulp bij digitaal toetsen

Nu beschikbaar in Woots: ReadSpeaker. Voor alle leerlingen die wel wat voorleeshulp kunnen gebruiken bij het maken van een digitale toets.


Voor leerlingen met een visuele of leesbeperking

De voorleeshulp van ReadSpeaker is bedoeld voor leerlingen met een functiebeperking of leesbeperking (zoals dyslexie). Via ReadSpeaker kunnen ze opgaven en teksten uit een digitale toets laten voorlezen, wat aantoonbaar leidt tot een betere woordherkenning, tekstbegrip en nauwkeurigheid. Zo helpt ReadSpeaker je leerlingen zich te concentreren op het maken van een digitale toets in Woots.

Je leerling selecteert de tekst en klikt op Lees Voor. ReadSpeaker leest vervolgens deze tekst aan je leerling voor.

Je activeert de voorleeshulp van ReadSpeaker bij de Toegankelijkheid opties van je toets. Deze opties vind je in het tabblad Voortgang en onder de knop Beschikbaarheid aanpassen.


Dit schooljaar kosteloos, volgend schooljaar te koop bij ReadSpeaker

ReadSpeaker stelt de voorleeshulp dit schooljaar gratis ter beschikking aan alle gebruikers van Woots. Wil je ook volgend schooljaar gebruikmaken van de voorleeshulp? Dan kan dat. Je hebt dan wel een licentie nodig om de integratie in Woots te activeren. Die licentie betaal je aan ReadSpeaker. Op een vergelijkbare wijze ondersteunen we integraties met plagiaatsoftware Turnitin en Urkund.

bottom of page