top of page

Samenwerking VO-content en Woots

Vanaf vandaag vind je ook de toetsen van VO-content in de Toetsbibliotheek van Woots. Daar zijn we blij mee bij Woots. Want via deze nieuwe samenwerking kunnen we je nóg meer voordelen bieden.

VO-content: digitaal leermateriaal creëren en onderhouden

Stichting VO-content werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de geleidelijke overgang naar onderwijzen en leren op maat. Basis hiervoor vormt open en online leermateriaal dat maatwerk mogelijk maakt: de Stercollecties. VO-content zorgt voor digitaal leermateriaal en bewaakt de kwaliteit van deze content. De toetsen sluiten aan bij de kerndoelen en eindtermen van SLO. Meer weten over (het aanbod van) VO-content? Kijk op www.vo-content.nl of neem contact op via info@vo-content.nl.

Woots: trots op mooie samenwerking

Als Woots zijn we er trots op dat de toetsen van VO-content vanaf het nieuwe schooljaar te vinden zijn onze toetsbibliotheek. Via Woots ondersteunen we al heel veel vo-scholen in het toetsen. Op papier en digitaal. Met onvermoede opties en minder nakijkwerk. Met Woots Premium kunnen scholen onze toetsen bovendien naar hun eigen hand zetten. Dit alles kan in het nieuwe schooljaar dus ook met de toetsen van VO-content.

Toetsen naar je eigen hand zetten met Woots Premium

Neemt je school deel aan VO-content? Vanaf september 2020 zijn de toetsen voor de vakken aardrijkskunde, Duits geschiedenis en M&M leerjaar 1 en 2 beschikbaar in de toetsbibliotheek van Woots. Woots werkt daarbij dan direct. Kies uit onze bibliotheek wat je nodig hebt, en je kunt deze toetsen plannen, afnemen, nakijken, bespreken en meer. En dat voor álle leerlingen van je school. Als je met Woots nog een stap extra wilt zetten, schaf je het Premium-abonnement aan. Daarmee kun je in Woots ook je eigen toetsen (ver)maken.


Neem de toetsen digitaal af en geef je leerlingen inzage

De toetsen neem je digitaal af via Woots. Je leerlingen hoeven hiervoor niets te installeren en kunnen inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord van hun schoolaccount. Zo zet je een toets voor je leerlingen klaar:

  1. Maak een nieuw Programma aan en koppel je leerlingen.

  2. Selecteer de eindtoetsen van VO-content uit de bibliotheek en plan deze in je Programma.

  3. Neem de toets digitaal af.

  4. Woots kijkt de gesloten vragen automatisch voor je na. De open vragen kijk je via de nakijkmodule van Woots na.

  5. Bekijk de resultaten en geef je leerling direct inzage in hun resultaten.

In dit stappenplan lichten we iedere stap voor het toetsen via Woots toe. Heb je hier vragen over? Stuur een e-mail naar support@woots.nl. Heeft je school nog geen Woots? Start door je voor de eerste keer aan te melden bij Woots. En vraag je beheerder om Woots in te richten.

bottom of page