top of page

Schoolexamens Cito Kijk- en Luistertoetsen 2020 staan voor je klaar

Op dit moment, aan de vooravond van de schoolexamens, heeft Cito B.V. de nieuwste versies van de Kijk- en Luistertoetsen klaargezet in Woots. Heel veel succes met de laatste voorbereidingen voor de afnames!

Kijk- en Luistertoetsen Engels, Duits, Frans en Spaans

In Woots staan de Kijk- en Luistertoetsen 2020 klaar voor Engels, Duits, Frans en Spaans.

Digitaal of op papier afnemen

Cito B.V. geeft via Woots drie mogelijkheden voor het afnemen van de schoolexamens. Dit zijn de opties:

  1. Digitaal via Woots*, automatisch nakijken en inzage voor je leerlingen.

  2. Op papier via Woots met gepersonaliseerde en gerandomiseerde opgavenboekjes, automatisch nakijken en inzage voor je leerlingen.

  3. Zelf nakijken.** Je downloadt en print zelf opgavenboekjes in drie versies en je kijkt de toetsen zelf op papier na met behulp van het correctievoorschrift.

* Schoolexamens Duits vmbo bb en Spaans zijn alleen digitaal, dus via optie 1 af te nemen.

** Heb je nog niet geoefend in Woots, dan raden we optie 3 aan!

Stappenplan en checklist op Woots

Hulp nodig bij de voorbereiding? Ga naar support.woots.nl voor meer informatie over de verschillende manieren van afnemen, inclusief stappenplan en een checklist.

bottom of page