top of page

Stanislas College uit Delft kiest voor Woots

Honderden scholen hebben inmiddels gekozen voor Woots. Maar dat nu ook het Stanislas College uit Delft officieel kiest voor Woots als toetsplatform, daarop zijn we ontzettend trots. Als gebruiker van het eerste uur leverde het Stanislas feedback op alle ontwikkelingen. Zo zetten we in nauwe samenwerking keer op keer nieuwe stappen. Samen met het Stanislas College hebben we Woots kunnen maken tot wat het nu is.


We bedanken Andries de Roode, kritische gebruiker

Andries de Roode, docent Wiskunde bij het Stanislas College, is Woots-gebruiker van het eerste uur. Al in 2018 implementeerde hij het toetsplatform dat we nu kennen als Woots. Andries ontpopte zich tot een kritische gebruiker. In totaal deed hij meer dan 100 suggesties voor verbetering! Daar zijn we hem dankbaar voor! Want het heeft ertoe geleid dat Woots beter is geworden. Veel beter!


Stanislas kiest nu voor Woots, omdat Woots...

- leerlingen inzage geeft. Andries de Roode: "Leerlingen krijgen niet alleen hun cijfer terug. Ze kunnen via Woots ook zien wat ze fout hebben gedaan. En ik kan met ze corresponderen over de gegeven antwoorden. En mijn eigen feedback toevoegen. Dat moest vroeger uitgebreid in de les, dus het levert me lestijd op. Woots geeft me ook direct bruikbare statistieken over opgaven, die ik goed kan gebruiken om mijn lessen te verbeteren."

- ondersteuning biedt bij het toetsen op papier én digitaal toetsen. Andries: "Deze mogelijkheid biedt me veel keuzevrijheid. Formatieve toetsen doe ik digitaal en laat ik automatisch scoren. Een schoolexamen neem ik toch liever op papier af. Dit werkt altijd en vooral voor Wiskundige vergelijkingen werkt dit een stuk prettiger voor mijn leerlingen. En toch kan ik nog steeds het nakijkgemak van Woots gebruiken bij een afname op papier."

- veel administratief werk scheelt. Andries: "Ik hoef niet meer te bladeren, te tellen en te rekenen en kan me helemaal focussen op de inhoud. Mijn tijdwinst per toets is voor het nakijken tussen de 30 en 40 procent. Natuurlijk heb je wel een aanloop nodig. Je moet tijd investeren om Woots goed te leren gebruiken. Vooral het invoeren van al je opgaven kost tijd. Maar als dat eenmaal gebeurd is, pluk je ook de vruchten."

- samenwerken beter mogelijk maakt. Andries: "Met collega's kan ik tegelijk aan een toets werken, maar ook tegelijk nakijken. Soms doet iedereen zijn eigen klas, maar soms is het handiger of sneller om de opgaven te verdelen. ook kunnen we heel gemakkelijk ruggespraak houden bij het nakijken. Mijn collega's en ik kunnen thuis gewoon tegelijk in het werk van dezelfde leerling kijken en overleggen hoe we normeren."


Woots als project uit werkdrukverlagende middelen

Naast de inhoudelijke voordelen en mede door de flexibiliteit van Woots, ziet het Stanislas College Woots als belangrijk instrument om de werkdruk te verlagen. Volgend schooljaar start het college daarom een project 'Woots' op vanuit de beschikbaar gestelde werkdrukverlagende middelen. Binnen dat project worden itembanken opgebouwd met eigen toetsmateriaal van docenten, en wordt geïnvesteerd in de toetsdeskundigheid en gebruikersadoptie onder docenten. Jeroen van der Kraan, conrector van het Stanislas College, besluit: "We benutten deze gelden zo optimaal. Via het Woots-project krijgen we goed gevulde itembanken. Ook worden onze docenten bekwamer in het toetsen (met Woots). Uiteindelijk boeken we ook nog tijdwinst op het afnemen en nakijken van toetsen."

bottom of page