top of page

Toetsbibliotheek Woots vernieuwd

De toetsbibliotheek van Woots is vernieuwd. De bibliotheek ziet er anders uit. En we werken voortaan met Programma's. Dat maakt het weer een stukje makkelijker om toetsen te plannen.


Nieuw uiterlijk toetsbibliotheek

De lay-out van de toetsbibliotheek is aangepast. Per strook vind je nu een verzameling van toetsen. Toetsuitgevers zetten deze verzameling van toetsen voor je klaar. Zo heeft Cito B.V. alle Kijk- en luistertoetsen per taal voor je gegroepeerd.


Vertrouwelijke toetsen

Toetsuitgevers kunnen toetsen bestempelen als vertrouwelijk. Vertrouwelijke toetsen zijn alleen beschikbaar voor docenten die voldoen aan het profiel van de toets. Zo is een Schoolexamen Kijk- en luistervaardigheid Duits havo alleen zichtbaar voor docenten die via hun voorkeuren hebben aangegeven dat ze het vak Duits geven op het niveau Havo en in leerjaar 5.


Vakken noemen we voortaan Programma’s (van toetsen)

Woots werkte met Vakken. Maar die term leidde tot verwarring bij docenten. We hebben daarom gezocht naar een alternatief, passend bij de situatie op school en de werking van Woots. Voortaan heten Vakken Programma’s. Daarmee sluiten we aan bij de Programma’s van Toetsen voor Afsluiting (PTA).


Wat kun je allemaal in een Programma?

In een Programma creëer je overzicht over alle toetsen. Je regelt er ook de toegang tot deze toetsen voor leerlingen, docenten, surveillanten en nakijkers. En je kunt er op elk gewenst moment verantwoording afleggen over de cijfers, de beoordeling en de inzages. Lees hier verder wat je allemaal kan met Programma’s in de toetspraktijk.


Plan je toets eerst in een Programma

In de nieuwe toetsbibliotheek plan je je toetsen in drie stappen:

  1. Kies een Programma;

  2. Voeg één of meerdere Klassen toe;

  3. Bepaal de begin- en eindtijd van de afname.

Programma’s zijn flexibel. Je kunt achteraf altijd een toets naar een ander Programma verplaatsen, een andere klas of groep aan leerlingen toevoegen en de begin- en eindtijd wijzigen.

bottom of page