top of page

Woots, het toetsen van nu. Juist nu!

Succesvolle afnameperiode van de Cito Schoolexamens Kijk- en luistertoetsen

Door de wereldwijde impact van het coronavirus staan we al enige tijd met elkaar voor grote uitdagingen. Ook tijdens deze tweede lockdown met een verlengde periode van schoolsluitingen. In januari staan de afnames van de schoolexamens moderne vreemde talen altijd gepland. Ook dit jaar maakte Cito gebruik van ons toetsplatform Woots. De Kijk- en luistertoetsen konden zowel digitaal als op papier afgenomen worden.

Van oudsher zien we veel docenten de voorkeur geven aan papieren toetsen. We zien ook dat corona zorgt voor een versnelling in digitaal lesgeven en toetsen. Steeds meer scholen kozen dit jaar voor de voordelen van het afnemen van een digitale Kijk- en luistertoets. Zo wordt de toets automatisch nagekeken in het platform en kunnen leerlingen inzage krijgen in het resultaat.

Dit jaar waren er 31% meer afnames in Woots dan vorig jaar. En het aandeel digitale toetsen is zelfs met 87% gestegen. De afnameperiode van de Kijk- en luistertoetsen in Woots is erg succesvol verlopen. Woots heeft bewezen de velen afnames in een korte periode succesvol en zonder problemen aan te kunnen. Veel gedreven docenten en nog veel meer flexibele leerlingen hebben hieraan meegeholpen. Samen met onze supportafdeling hebben de scholen gezorgd voor een optimaal resultaat. Daar zijn wij bij Woots erg trots op! Wij zijn blij om te zien dat vele docenten het digitaal toetsen omarmd hebben en de voordelen ervaren. Juist in deze tijd. Uiteraard blijft Woots de mogelijkheid bieden om een toets af te nemen op papier en digitaal. Dit geeft de school de vrijheid om te bepalen of zij gaan voor een digitale toets (eventueel op afstand), of toch voor een toets op papier voor alle leerlingen. Deze flexibiliteit is en blijft belangrijk!

bottom of page